px

Jitka Holovská

Kamilu Paličkovou vnímám jako moderní soucitnou lídryni a experta na on-line podnikání světového formátu. Je zářivým symbolem mladé novátorské generace, která aktivně vstupuje do procesu „transformace nemocného světa“. Mně, babičce třinácti vnoučat, přináší naději, že domov našich potomků může být nádherným místem k žití.

V kurzu „Žij své poslání a vydělávej on-line“ jsem poznala Kamilu jako praktickou idealistku s pudem k úspěchu, obdarovanou soucitem, analytickou koncepční myslí, obrovským tematickým nadhledem, radikální upřímností a lidskostí. To vše ověnčeno darem slova. Jako mentorka Vám předá jakkoli složité hluboké téma jednoduchým srozumitelným způsobem. V mastermindech pak poskytne bezpečný prostor i pevnou ruku, která Vás provede procesem změny. Vydefinujete si svoji jedinečnou vizi, misi i styl. Půjdete do opravdových hlubin v hledání, objevování i formulování vlastní pravdy, za kterou se dokážete odvážně postavit a vysílat cíleně jen k těm lidem, kteří na ni čekají. Naučíte se vše, co Kamila dennodenně prověřuje v praxi a co ji dovedlo k úspěchu. Rozhodnete-li se pokračovat v ročním transformačním kurzu „Dharma“, tak jako já, půjdete k ryzímu prameni poznání ještě mnohem hlouběji. Postupně se stanete se celistvou materiální i spirituální bytostí, jejíž hlas zní nekonečným vesmírem…

Toužíte-li po mnohovrstevnaté hojnosti, pak mohu kurzy Kamily Paličkové s čistým svědomím doporučit.  

Ing. Jitka Holovská – MLM expert (zakladatelka obchodního týmu s ročním obratem 400 milionů Kč)