px

Eva Vítková

S Kamilou jsem absolvovala byznysové kurzy Žij své poslání a vydělávej online  a Magnetic BRAND. Práci Kamily obdivuji obecně, kurz byl skvěle koncipovaný a velice nápomocný v mých podnikatelských začátcích. Chtěla bych vyzdvihnout osobní přístup Kamily ke každé ženě v kurzu. Kamila má upřímnou snahu pomoci všem ženám k úspěchu a při Mastermindech (konzultacích nad našimi „úkoly“) přistupuje s respektem k individuálním potřebám každé z nás. Kurzy – a především postoj Kamily – výrazně předčily moje očekávání

Eva Vítková – Podnikatelka v oblasti celostního přístupu ke zdraví